- PROCEEDINGS -

Author

Affiliation

Title

Ahmet Hakan Yüksel

Işık Üniversitesi

Building Innovation Networks Through Enabling the Flow of Information

Ahu Güzel
Alp Güven

İzmir Üniversitesi

Kobi'ler ve İnovasyon Amaçlı Ortak Girişimlerin Stratejik Analizi

Ahu Güzel
Damla Aktan

İzmir Üniversitesi

SME's and Innovation in the context of Risk Management

Aimee Hampel-Milagrosa

German Development Institute

Gender Issues in Doing Business: An analysis using case studies of Ghanaian entrepreneurs

Ali Acılar
Çağlar Karamaşa

Bilecik Üniversitesi

Factors Affecting the Adoption of E-Commerce by Small Businesses: A Case Study

Alper Kayhan

University of Sheffield

Using qualitative data towards a grounded theory of family businesses in the case of textile and clothing industry of Turkey

Angela Roman
Valentina Diana Ignatescu

University Iaşi

Financing opportunities to start-up SMEs in the European Union countries

Anıl Evirgen
Erol Sayın

Middle East Technical University

Evaluation of Business Development Strategies for Small to Medium
Enterprises in Turkish Energy Market on a Case Basis

Arzdar Kiracı

Başkent Üniversitesi

Competition with Innovative Products: A Cournot Type Game Model

Asuman Akdoğan
Selen Oflazer Mirap

Erciyes Üniversitesi

Kadın Girişimcilerin Başarısını Etkileyen Faktörler: Kayseri İlinde Bir Araştırma

Ayşe Esmeray Yoğun

--

Çukurova Bölgesinde Kadın Girişimciliği: Kobilerde Bir Araştırma

Belgin Aydıntan
Aykut Göksel

Gazi Üniversitesi

Can An Individual's Entrepreneurıal Propensity Be Increased Based On
Personality Traits? A Field Study On The Analysis Of Relations

Canan Nur Karabey

Atatürk Üniversitesi

Girişimsel Biliş ve Sosyal Sermayenin Girişimcilikteki Rolü: Türkiye Örneği Üzerinde Bir Değerlendirme

Cevahir Uzkurt
Halil Semih Kimzan
Hanife Sert

Eskisehir Osmangazi Üniversitesi

Çevresel Değişkenlerin Örgütsel Yenilikçilik Üzerindeki Etkileri: KOBİ'ler Üzerinde Bir Araştırma

Claudia - Mihaela Nicolau

University Iaşi

The Construction And Implementation Of A Business Intelligence's System In Enterprises

Dina Williams

University of Huddersfield

Academic Entrepreneurship In Russia: Pre-Conditions And Current Development

Ebru Yıldırım
Ayşe Kocabacak

Selçuk Üniversitesi

Üçüncü Sektörü Harekete Geçiren Güç: Sosyal Girişimcilik

Ece Konaklıoğlu
Evren Güçer

Gazi Üniversitesi

Potansiyel Girişimci Olarak Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Ela Özkan Canbolat
Yücel Türker
Bilgehan Tekin

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Normatif ve Taklitçi Baskıların Aile Şirketlerindeki Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi

Erol Sayın
İlke Kozak

Middle East Technical University

Strategic Planning And The Implementation Of Balanced Scorecard In A Software Company

Ethem Tarhan

İstanbul Kültür Üniversitesi

Conflicts and Communication Problems in Family-Owned Businesses in Turkey: Case Studies with Treatment Interventions

Fatma Bayraktar 
Öznur Yüksel
Gülşen Çakar

Gazi Üniversitesi     Çankaya Üniversitesi

Tekstil Sektöründe Aile İşletmelerinin Mevcut Durum Analizi: Denizli Örneği

Fayomi Abimbola Olugbenga

Obafemi Awolowo University

So Blessed, So Poor: Rural Investment Climate And The Performance Of Non-Farm Enterprises In A Nigerian State

Fayomi Abimbola Olugbenga

Obafemi Awolowo University

Family Background And Business Performance In Rural Nigeria: Is There Any Link?

Gopalkrishnan Chenangara

Nirma University

Innovation And The Indian Entrepreneur

Hale Öner

Doğuş Üniversitesi

Changing face of women workforce: A qualitative study on women entrepreneurs in İstanbul

Isabelle Bourdon 
Annabelle Jaouen

Montpellier Business School

Strategic Innovation and Information Technology in Microfirms

Izhar Ahmad 
Khudeja Khursheed

Aligarh Muslim University

Socio-Economic Conditions Of Women Unorganized Enterprises

İlyas Çeliktaş

Eskisehir Osmangazi Üniversitesi

Aile Şirketlerinin Halka Açılmasının Sağlayacağı Avantajlar
(Türk Ticaret Kanunu Ve Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Karşılaştırma)

İnci Polat
H.Murat Mutlu

Gaziantep Üniversitesi

Lojistik Sektöründe İşletmelerin Pazar ve Girişimcilik Oryantasyonlarının İşletme Performansına Etkisi

Joshua Olusola Akande

Obafemi Awolowo University

Impact Of Community Education Programmes On Entrepreneurship And Rural Economy In Oyo State, Nigeria

Junjiang Li

Economy School of Jilin University

The new progress of regional cooperation model in Northeast Asian

Kamran Davari Nikoo

Urmia Technology Town

Factory less Manufacturing (The Entrepreneurship Renewscience of the 3rd Millennium)

Karen Howells Kabaran

European University of Lefke

Women's entrepreneurship in North Cyprus: Going against the tide 

Kiarash Arangdad 
Shaghayegh Rezaei

Azad University

Innovation of Two-Dimensional Cutting Stock Management in Textile
Industries

Laçin Arıkan

Doğuş Üniversitesi

Corporate Entrepreneurship: A Review and Theoretical Model Development

Larry D. White. J.D.
Can Boyacı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Avoiding Competition Law Problems: Guidelines for the Family-Owned Business

Lina Andersson 
Mats Hammarstedt

Linnaeus University

Self-employment matching: An analysis of dual-earner couples in Sweden

Lionel Désiage

Univestité Paris-Est Marne-la-Vallée 

What are Entrepreneurs' Objectives When Starting a New Firm

M. Tahlil Azim
Rashid Ahmed Chowdhury

Independent University, Bangladesh
Entrepreneurial Behavior in the Context of Bangladesh: Lessons from A Few
First Generation Entrepreneurs

M. Taner Albayrak

TÜDEV
(Türk Deniz Eğitim Vakfı)

Cooperative Decision Making And Role Of Women In Shipping Family Businesses

M.N. Hakimin Yusoff
Mohd Rafi Yaacob

University Malaysia Kelantan

The Government Business Support Services in Malaysia: The Evolution and Challenges in New Economic Model

Maheswararao Veeranki

Vaikunth Mehta National Institute

Participation Of Women In Rural Non-Farm Activities Promoted By Shgs In Ajmer (India)

Maria Fernanda Pinilla-Ramirez

University of Groningen

Dynamics Of The Entrepreneurship's Network Throughout The Firm Lifecycle

Maxim Markin
Elena Nazarbaeva

Laboratory for Studies in Economic Sociology
Higher School of Economics (Moscow, Russia)

Innovations in Russian and Turkish Businesses before the Global Economic Crisis: Opinions of Entrepreneurs in 2008

Meltem İnce

Yaşar Üniversitesi

A Theoretical Approach To Women Entrepreneurs In Turkey

Meral Sayın
İrge Şener

Çankaya Üniversitesi

Avrupa Birliğinde Girişimcilik ve Yerel Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Destek Programları

Mısra Gül

Işık Üniversitesi

Yenilikçilik, Çevresel Dinamizm ve Pazarlama Performansı:  Sektör Karşılaştırmalı Analiz

Moslehuddin Khaled
Nayeem Abdullah

Independent University, Bangladesh

Cost Effective Brand Building Techniques through Distribution: A Guideline
for SME's

Muhammad Zaheer Asghar
Saleem Raza Ch.
M. Zeki Tasdemir
Romana Tariq Khan

University of Management and Technology Lahore
Principal Divisional Model College Faisalabad
Pak Turk International School and Colleges

Entrepreneurial Intentions among Pakistani and Turkish Students

Murat Atalay
Nilgün Anafarta

Akdeniz Üniversitesi

Enhancing Innovation Through Intellectual Capital:
A Theoretical Overview

Murat Yücelen
Ali Korhan Özen

Yeditepe Üniversitesi   Selçuk Ecza Deposu

Aile Şirketlerinde Kadın Yöneticiler:
Başarılı ve Başarısız Kadının Düşmanı Kim?

N.R.T. van Beest
M.F. Pinilla-Ramirez

University of Groningen

Improving New Product Development By Process Mining And Simulation

N.Rajani Nallanagula

Sri Padmaathy Mahila University

Outlook Of Youth Towards  Entrepreneurship- An Indian Study

Najoua Boufaden

Institut Supérieur de Gestion

The impact of cognitive governance of venture-baked firms on innovation in the biotechnology sector

Oğuz Başol
Akın Marşap
Serpil Aytaç

Uludağ Üniversitesi
Atılım Üniversitesi

Personality-Gender--Entrepreneurship Fit: A Survey Among University Students

Oktay Koç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İnovasyonun Yaratımı Açısından Kızıl Kraliçe Etkisi: Oyun Dışı Aktörler Üzerinden Keşifsel Bir Çalışma

Özge Gökbulut Özdemir

Ankara Üniversitesi

Evolving Family Business And New Value Creation by Entrepreneurial Cognition

Özlem Işığıçok
Burak Faik Emirgil

Uludağ Üniversitesi

İşgücü Piyasası Bağlamında Kadın Girişimciliği: Bursa Örneği

Öznur Bozkurt
Serkan Bayraktaroğlu

Düzce Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi

Organizasyonlardaki İç Girişimci Uygulamalar İş Tatmini Sağlamada Etkili Birer Araç Olarak Kullanılabilir mi?

Radka Petrova Ivanova

University of Economics - Varna

Erp Systems As A Tool For Increasing Competitiveness Of Modern Organizations

Ramazan Yaman
Aslan Deniz Karaoğlan
Koray Gürbüz

Balıkesir Üniversitesi

The Organizational Check-Up Process During Determination Of The Problems And Solutions Of A Family Business: A Case Study on a Local Mining Company

Sabiha Kılıç
Serap Sap

Hitit Üniversitesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yeşil İnovasyonlar: Çorum Örneği

Sait Patır
Mehmet Karahan
Mehmet Güven
Abdulvahab Baydaş

İnönü Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi

İşletmelerin Teknolojik Yenilikleri Kullanma Düzeyleri: Malatya Sanayi İşletmelerinde Bir Alan Araştırması

Sevgi Gönüllüoğlu
Atıl Taşer

Bilecik Üniversitesi

The Effects Of Age And Education Level On The Entrepreneurial Characteristics Of The Women Entrepreneurs

Simeon-Fayomi Bolanle

Obafemi Awolowo University

Will Entrepreneurship Education create more Businesses? : Assessment of the effect of entrepreneurship education on the entrepreneurial propensity of Nigerian undergraduates

Simeon-Fayomi Bolanle

Obafemi Awolowo University

Post -war effects on the Entrepreneurial performance of Young women and its correlate on Child care in a Nigerian Town

Sonia Boussaguet

Reims Management School

Taking over an SME: Identifying facilitation and activation conditions

Thomas Duening

University of Colorado at Colorado Springs

Six Simple Rules to Promote Entrepreneurship and Economic Development in the Global Economy

Turan Öztürk

Çankaya Üniversitesi

Türk Aile İşletmelerinde Kurum Kültürü Olarak Kadın Girişimciliğin Rol ve Önemi

Uzma Qureshi
Muhammad Zaheer Asghar Iqbal M. Khan    

University of Management and Technology, Lahore
Lahore School of Economics

Female Leadership And Entrepreneurial Success: The Relationship Of Leadership Factors And Economically Successful Female Entrepreneurial Endeavors

Yavuz Gazibey
Yaşar Tekin
D. Dilara Gazibey

Kara Harp Okulu

Almanya'nın Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Sistemleri ve Avrupa İnovasyon Karnesi Performansı

Yonca Gürol
Funda Dökümbilek

Yıldız Teknik Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi

Aile İşletmelerinde Nepotizm Ve Bir Uygulama

Yzat  Abdykaparov

Yeditepe Üniversitesi

Family Ownership and Firm Performance